[1]
Raudeliūnaitė R., „Kai kurie regėjimo neįgalumą turinčių jaunuolių socialinių įgūdžių tyrimo aspektai“, ActPaed, t. 14, p. 125-132, saus. 2005.