[1]
Švedaitė B., „Sėkmingos socialinės pedagoginės veiklos veiksniai: empirinės išvados“, ActPaed, t. 14, p. 133-144, saus. 2005.