[1]
Stonkuvienė I., „Asmens ir gamtos santykiai kaimo bendruomenės požiūriu“, ActPaed, t. 12, p. 183-197, birž. 2004.