Želvys R., ir Akzholova A. „Kompetencijomis grįsto Mokymosi Taikymo aukštajame Moksle iššūkiai“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 36, 2016 m.rugsėjo, p. 9-17, doi:10.15388/ActPaed.2016.36.10051.