Kairė S., ir Duoblienė L. „Artefaktai Bendrojo Ugdymo Mokyklose: Laisva Ar Sunorminta kūryba?“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 36, 2016 m.rugsėjo, p. 42-58, doi:10.15388/ActPaed.2016.36.10071.