Gervytė D. „Koedukacija Versus Vienalytis Ugdymas Mokyklose: Tyrimų Teritorijos apibrėžtis“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 36, 2016 m.rugsėjo, p. 72-86, doi:10.15388/ActPaed.2016.36.10073.