Martišauskienė E. „Mokytojas Kaip Esminis Mokymosi kokybės Veiksnys: Asmeninių Priemonių Plotmė“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 36, 2016 m.rugsėjo, p. 87-98, doi:10.15388/ActPaed.2016.36.10074.