Grudulaitė L. „Vaikų, lankančių Dienos centrą, Socialinio Darbuotojo Autoriteto Suvokimas“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 36, 2016 m.rugsėjo, p. 99-110, doi:10.15388/ActPaed.2016.36.10075.