Kalvaitis A. „Ar Lietuvos Mokytojams Vis Dar Reikia Tobulinti kvalifikaciją?“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 37, 2016 m.gruodžio, p. 35-44, doi:10.15388/ActPaed.2016.37.10464.