Valdmane L. „Medijų Ir Informacinis raštingumas Kaip Asmens įgalinimo Priemonė“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 37, 2016 m.gruodžio, p. 58-70, doi:10.15388/ActPaed.2016.37.10466.