Kriaučiūnienė R. „Mano širdies žodžiai Mokytojai. Prof. Vanda Aramavičiūtė (1936–2017)“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 39, 2017 m.gruodžio, p. 169-71, doi:10.15388/ActPaed.2017.39.11500.