Duoblienė L. „Mokyklos kultūra Kaip Ugdomasis Kontekstas Ir Kaip Prievarta“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 29, 2012 m.sausio, p. 9-21, doi:10.15388/ActPaed.2012.29.1173.