Mečkauskienė R., ir Želvys R. „Mokyklų Vadovų požiūrio į švietimo Sisteminius pokyčius Dinamika“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 29, 2012 m.sausio, p. 22-34, doi:10.15388/ActPaed.2012.29.1174.