Pociūtė B., Bulotaitė L., ir Bliumas R. „Universiteto Studentų įsipareigojimas Profesijai: Sąsajos Su asmenybės bruožais Ir Pasitenkinimu Studijomis“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 29, 2012 m.sausio, p. 111-22, doi:10.15388/ActPaed.2012.29.1181.