Žemaitėlytė-Ivanavičė I. „Romai pagrindinėje Mokykloje: Tarp Selektyvios Izoliacijos Ir visiškos Niveliacijos“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 41, 2019 m.sausio, p. 72-86, doi:10.15388/ActPaed.41.12375.