Butvilienė J. „NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS: VALSTYBINIS IR PRIVATUS SEKTORIUS“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 30, 2013 m.sausio, p. 126-3, doi:10.15388/ActPaed.2013.30.1546.