Baranova J., ir Duoblienė L. „Multimodalios Strategijos Mokant Etikos Kinu“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 43, 2019 m.gruodžio, p. 71-84, doi:10.15388/ActPaed.43.5.