Lazauskaitė-Zabielskė J., Pociūtė B., ir Bulotaitė L. „Mokykloje dirbančių Karjeros Konsultantų Saviveiksmingumo Vaidmuo Pasitenkinimui Karjeros Konsultavimu Ir Tikslams Pasiekti“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 43, 2019 m.gruodžio, p. 141-55, doi:10.15388/ActPaed.43.10.