Grakauskaitė-Karkockienė D. „STUDENTŲ KŪRYBIŠKUMO, ASMENYBĖS BRUOŽŲ IR GIMIMO EILIŠKUMO SĄSAJOS“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 31, 2013 m.sausio, p. 84-94, doi:10.15388/ActPaed.2013.31.2513.