Baranova J. „Kritinis mąstymas Ir retorinės iškalbos Ugdymas“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 28, 2012 m.sausio, p. 96-106, doi:10.15388/ActPaed.2012.28.2934.