Martišauskienė E., ir Tavoras V. „Mokytojų vertybinės Orientacijos Kaip Jų meninės individualybės Formavimosi Veiksnys“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 28, 2012 m.sausio, p. 73-82, doi:10.15388/ActPaed.2012.28.2936.