Martišauskienė E. „Paauglių požiūris į Dvasines Vertybes: Kaitos Tendencijos“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 27, 2011 m.sausio, p. 43-54, doi:10.15388/ActPaed.2011.27.2967.