Šidlauskienė V. „Knygos“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 26, 2011 m.sausio, p. 150-2, doi:10.15388/ActPaed.2011.26.2973.