Norkus Z. „Aplinkos Veiksnių įtaka Universiteto Kamieninio Padalinio Strateginiam Planavimui: Pastabos Atvejo Studijai“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 26, 2011 m.sausio, p. 96-106, doi:10.15388/ActPaed.2011.26.2978.