Aramavičiūtė V., ir Jasiūnaitė P. „Žaidimas Kaip Vaiko Socializacijos Veiksnys Ikimokykliniame amžiuje“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 26, 2011 m.sausio, p. 70-81, doi:10.15388/ActPaed.2011.26.2980.