Juodaitytė A. „Vaikų Skirtybių lygybės Samprata Pedagogikoje Ir Sugestyvaus Egalitarizmo Kontekste“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 26, 2011 m.sausio, p. 60-69, doi:10.15388/ActPaed.2011.26.2981.