Dirgėlienė I. „Edukaciniai Aspektai Socialiniame Darbe: Bendruomeninio įgalinimo Patirtis“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 25, 2010 m.sausio, p. 172-80, doi:10.15388/ActPaed.2010.25.2998.