Nazelskis E. „Profesinis Orientavimas švietimo Ir Verslo plėtros Kontekste“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 25, 2010 m.sausio, p. 100-9, doi:10.15388/ActPaed.2010.25.3005.