Duoblienė L. „Švietimo Politika Ir Globalizacija: Nacionaliniai Ir Supranacionaliniai Ypatumai“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 25, 2010 m.sausio, p. 69-84, doi:10.15388/ActPaed.2010.25.3007.