Pociūtė B. „Leono Jovaišos indėlis į Profesinio Orientavimo Tyrimus Ir Praktiką“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 25, 2010 m.sausio, p. 43-56, doi:10.15388/ActPaed.2010.25.3009.