Tijūnėlienė O. „Tiesa – Gyvenimo sėkmės Veiksnys Leono Jovaišos požiūriu“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 25, 2010 m.sausio, p. 30-42, doi:10.15388/ActPaed.2010.25.3010.