Duoblienė L. „Ar Pavyks išvengti Hibridinio Tapatumo formavimo(si) informacinėje visuomenėje?“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 23, 2009 m.sausio, p. 79-91, doi:10.15388/ActPaed.2009.23.3046.