Butrimė E., Zuzevičiūtė V., ir Jarmakovienė J. „Mišraus Mokymo Poreikiai Socialinių Mokslų Studentų Ir dėstytojų požiūriu“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 23, 2009 m.sausio, p. 43-51, doi:10.15388/ActPaed.2009.23.3049.