Martišauskienė E. „Pedagogų požiūris į Mokytojo Kompetencijų raišką“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 22, 2009 m.sausio, p. 88-101, doi:10.15388/ActPaed.2009.22.3067.