Jovaiša L. „Auklėjimas priedermės Masteliu“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 22, 2009 m.sausio, p. 52-64, doi:10.15388/ActPaed.2009.22.3070.