Duoblienė L. „Postmodernios Minties reikšmė švietimo Kaitai“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 22, 2009 m.sausio, p. 9-24, doi:10.15388/ActPaed.2009.22.3073.