Duoblienė L. „SEPTINTOJI DELEUZE’O STUDIJŲ KONFERENCIJA STAMBULE ,MODELIAI, MAŠINOS, ATMINTYS‘, 2014, LIEPA“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 33, 2014 m.sausio, p. 162-3, doi:10.15388/ActPaed.2014.33.4385.