Pociūtė B., Kairys A., Urbanavičiūtė I., ir Liniauskaitė A. „VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ PROFESINIS TAPATUMAS IR KARJEROS ADAPTYVUMAS“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 33, 2014 m.sausio, p. 46-59, doi:10.15388/ActPaed.2014.33.4392.