Jovaiša L. „Filosofui Antanui Maceinai 100 Metų“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 21, 2008 m.gruodžio, p. 9-13, doi:10.15388/ActPaed.2008.21.7489.