Martišauskienė E. „Fundamentinės Ugdymo Problemos Antano Maceinos Pedagogikoje“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 21, 2008 m.gruodžio, p. 14-21, doi:10.15388/ActPaed.2008.21.7490.