Duoblienė L., ir Bulajeva T. „Bendrosios Programos Ir išsilavinimo Standartai – kokybiško Ugdymo Garantas?“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 21, 2008 m.gruodžio, p. 59-74, doi:10.15388/ActPaed.2008.21.7495.