Juodaitytė A., ir Šaparnytė E. „Vaikų kompiuterinės kultūros Komunikacinio Diskurso Empirinis Tyrimas“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 21, 2008 m.gruodžio, p. 101-16, doi:10.15388/ActPaed.2008.21.7498.