Bulotaitė L., Bliumas R., ir Pociūtė B. „Universitetų dėstytojų Darbo Ir Streso Ypatumai“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 21, 2008 m.gruodžio, p. 208-19, doi:10.15388/ActPaed.2008.21.7506.