Teresevičienė M., Zuzevičiūtė V., ir Kabišaitytė S. „Pasirengimas Vertinti Neformaliai Ir Savaime įgytą Kompetenciją“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 20, 2008 m.sausio, p. 78-89, doi:10.15388/ActPaed.2008.20.7518.