Targamadzė V., ir Vėbra A. V. „Profesinio Tobulinimo Vertinimas Lietuvos švietime: Problemos Ir Perspektyvos“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 20, 2008 m.sausio, p. 102-14, doi:10.15388/ActPaed.2008.20.7520.