Martišauskienė E. „Dvasingumas: Ištakos Ir metodologinės Ugdymo Prieigos“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 20, 2008 m.sausio, p. 115-2, doi:10.15388/ActPaed.2008.20.7521.