Jovaiša L. „Tikėjimas žmogaus Ugdymo Vyksme“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 20, 2008 m.sausio, p. 140-9, doi:10.15388/ActPaed.2008.20.7523.