Šarkaitė J. „Tikybos Mokymas Ir sociokultūrinė Aplinka Kaimo Mokyklose“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 20, 2008 m.sausio, p. 150-63, doi:10.15388/ActPaed.2008.20.7524.