Aramavičiūtė V., ir Martišauskienė E. „Santykių Su tėvais pokyčių Aspektai: Paauglių požiūris“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 20, 2008 m.sausio, p. 201-12, doi:10.15388/ActPaed.2008.20.7528.