Pruskus V. „Aplinkos Kokybė Kaip Vertybė vartotojiškoje visuomenėje: Ekologinės, ekonominės Ir kultūrinės-edukacinės Dimensijos“. Acta Paedagogica Vilnensia, T. 20, 2008 m.sausio, p. 244-58, doi:10.15388/ActPaed.2008.20.7531.